กิจกรรม ตามล่า ไอ้ข้าวต้มมัด

ตามล่าหาข้าวต้มมัด ให้นายขนมต้ม

ตามล่า ไอ้ข้าวต้มมัด 

ไอ้ข้าวต้มมัดจะอยู่ในกล่องเสี่ยงโชค ทั่วทุกเม็ป โดยมันจะดรอป

ข้าวต้มมัด     

ข้าวต้มมัดเอาไปทำอะไร?

นำข้าวต้มมัด ไปแลกของกับ นายขนมต้ม ที่ตลาดปลอดภาษี


ขนมต้ม 30อัน แลกชุดปลอดเชื้อ (7วัน) 
ขนมต้ม 15อัน แลกถุงเสี่ยงโชค

กิจกรรมตามล่า ไอ้ข้าวต้มมัด เริ่มตั้งแต่ 27-05-65 ถึง 1-07-65