แนะนำสถานที่เก็บเลเวล

LV.1-50 = ในโรงเรียน
LV.50-80 = นอกโรงเรียน
LV.80-100 = ศูนย์การค้า
LV.100-130 = ท่าเรือ
LV.130-150 = คุกเอกชน